Baby’s en kinderen
pic 250x80MX
baby+kind
Cranio- Sacraal therapie is een zachte therapie vorm die snel na de geboorte plaats zou kunnen vinden. Er zal nooit te veel druk uitgeoefend worden zodat het de tere structuren van de baby zal beschadigen. Onder een zachte begeleiding en precieze handgrepen zal de behandeling plaats vinden. Het bindweefsel zal uit zichzelf de overbodige spanning loslaten en wil in principe terug naar de normale stand. Dit alles gaat zonder forceren, wat dus ook impliceert dat er geen verkeerde stand veroorzaakt kan worden. Het lichaam wordt in deze therapie vorm de gelegenheid geboden terug te veren naar de normale status.

De groei van de baby in de baarmoeder is een mooi en natuurlijk proces. Wel van groot belang zijn de gevoelens van zowel de aanstaande moeder en vader. Word het kindje in liefde verwacht, of is deze baby het gevolg van een verkrachting. Leven de aanstaande moeder en vader in ‘rustige’ afwachting van, of in een oorlogsgebied. Dit zijn uitersten maar voor ieder nieuw mensen kind geld, hoe liefdevol mag het de start maken in dit leven. Hoe liefdevol heeft het kind in de baarmoeder, en de moeder de periode van groei en ontwikkeling in verbondenheid ervaren?! Maar zeker ook de belangrijke taak van de vader, met liefdevolle hulp, bescherming en ondersteuning.

Hoe ervaren de baby’s hun eerste grote taak van geboren worden in dit leven. Was er hulp nodig van buitenaf of was het een natuurlijke samenwerking tussen moeder(loslaten) en kind(loslaten en zelfstandig worden). Hoe werd de baby ontvangen? Mocht het na deze eerste grote taak direct in de veilige armen van de moeder terug of moest er eerst medische hulp van buitenaf komen.

Onze schedel is in de loop van de evolutie steeds groter geworden. Gelukkig is de babyschedel zo flexibel dat het de moeilijke passage van het geboorte kanaal, goed door kan komen. Echter zie je soms dat het kindje wat langer nodig heeft om te herstellen. Predisponerende factoren kunnen zijn:

  • het niet goed voorliggen van de baby: aangezichtsligging
  • kunstverlossingenlang
  • persen
  • snelle verlossing
  • bekkenklachten van de moeder
  • discrepantie tussen de bekkenomvang van de moeder en de schedel van de baby
  • de ligging van de baby tijdens de zwangerschap, te lang eenzijdig.
  • Enz.

De baby begint met verstoringen in het cranio-sacrale systeem. De gevolgen hiervan kunnen zijn: Veel en hard huilen, extreme rusteloosheid, vervorming van het hoofdje, het overstrekken, een sterke voorkeurshouding, problemen met de coördinatie van de mondspieren die zich kan vertalen in slik- en zuig problemen.

De ouders komen al snel in een neerwaartse spiraal terecht van huilen, onrust en ontevredenheid met een baby die problemen heeft in het Cranio-Sacrale systeem. Met elkaar ontwikkeld zich dan een ritme- en slaapprobleem.

Pijn. De baby kan letterlijk pijn hebben in de nek of aan het hoofdje. Dit is te herkennen aan het altijd huilen als het op de rug ligt. Het geen druk kan verdragen op het achterhoofd of bij het protest huilen als het aan en uitgekleed wordt. Darmkrampen kunnen ook het gevolg zijn van verstoringen in de nek. Na een eerste behandeling van het cranio-sacrale systeem zie je al dat de klachten zienderogen verminderen. Deze behandeling is voor de baby net zo ontspannend en in principe pijnloos als voor volwassenen.

Spijsvertering. Bij scheefstand in de schedel kan de nervus vagus geremd worden in zijn functie. Dit is een hersenzenuw die de spijsvertering aanstuurt, waardoor spijsverteringsproblemen ontstaan. Ook het heftige spugen of darmkrampen kunnen samen hangen met een verstoring in de schedel en de wervelkolom.

Houdingsafwijkingen. Soms zie je bij de baby een vervorming van de hele wervelkolom. Het kan dat bijvoorbeeld tijdens de spildraai, de schedel en het bekken op elkaar zijn gaan reageren en geblokkeerd zijn geraakt. Als de baby dat niet uit zichzelf kan overwinnen kunnen er op latere leeftijd houdingsafwijkingen blijven. Maar ook zijn sommige gedrachts- en leerproblemen op latere leeftijd te wijten aan een beperking in het Cranio-Sacrale systeem.

Op eigen kracht herstellen. Veel baby’s hebben gelukkig zelf de kracht om te herstellen en de periode van in de baarmoeder en de bevalling te boven te komen. Het is niet altijd noodzakelijk om te behandelen. Maar soms is het beter om er wat ondersteuning bij te geven. De energie die gebruikt wordt om te herstellen kan de baby weer gaan richten op ontwikkeling en groei. Het welbevinden neemt toe van zowel de baby, de moeder als wel het hele gezin. Er zijn vaak maar weinig behandelingen nodig om grote verbeteringen te zien.